Trine B. Hjortkilde

Din private socialrådgiver 


Har du brug for en privat socialrådgiver, med juridisk ekspertise? Oplever du at det kan være svært at navigere rundt i det kommunale system? Føler du dig misforstået eller ikke lyttet til? Oplever du vanskeligheder i kommunikationen med kommune eller endre myndigheder? Har du har svært ved at skabe overblik over din sag? Har du brug for juridisk hjælp i din sag, men en advokat er for dyr? Har du svært ved at forstå de afgørelser eller undersøgelser du modtager?


Hvis du kan genkende ovenstående, så kan en privat socialrådgiver være vejen frem. 


Det kommunale systemet er kringlet, og desværre ses der sagsbehandlerfejl i over halvdelen af de sager som forvaltes. Derfor kan det være både nødvendigt og afgørende for din eller dit barns sag, at få en kyndig rådgiver ind over, og dermed sikre kvalitet og korrekt behandling af sagen. Jeg har mere end 10 års erfaring både som myndighedssagsbehandler og privat socialrådgiver.  Se hvad jeg kan tilbyde her.

Om mig

Socialrådgiver Trine Hjortkilde 

Udannelser:


 • Socialrådgiver
 • Jurauddannelse
 • Projektlederuddannelse
 • NADA behandler
 • Konflikthåndtering

Jeg har mere end 10 års erfaring som socialrådgiver, hvor jeg primært har beskæftiget mig med børne-, unge- og familieområdet. Derudover har jeg arbejdet med juridisk vejledning indenfor socialområdet.


Mine arbejdserfaringer:

 • 3 år på dagbehandlingsskole for 6-12 årige børn
 • 6 år som myndighedssagsbehandler i kommunalt regi, hvor jeg forvaltede familiesager med blandt andet forebyggende arbejde, sagskoordinering og anbringelser
 • 5 år som daglig leder i en socialpædagogisk virksomhed
 • 5 år som selvstændig socialrådgiver, og § 54 forældrestøtte
 • Projektledelse freelance

"Jeg hjælper dig med at skabe overblik og ro, så du har plads til at være den mor eller far som dit barn har behov for.


Sammen får vi skabt en mere tryg tilværelse, hvor der er plads til ro og udvikling".

Sagsområder

Juridisk rådgivning

 • Vejledning i komplekse sager indenfor socialområdet
 • Udarbejdelse af Klage i socialsager
 • Juridisk vejledning indenfor serviceloven
 • Juridisk vejledning i UKN sager(Ungdomskriminalitetsnævnet)
 • Juridisk vejledning i børne og familiesager
 • Juridisk vejledning i anbringelsessager


Privat socialrådgivning

 • Børne- og familiesager
 • Børnfaglig undersøgelse Jf. § 50
 • Anbringelser af børn og unge
 • Ungdomssanktioner
 • UKN sager (ungdomskriminalitetsnævnet) 
 • Socialsager
 • Nedsat psykisk og fysisk funktionsevne
 • Psykisk sårbare borgere
 • Skilsmisse og seperation– herunder konflikthåndtering
 • Afklaring af boligforhold– herunder hjemløshed
 • Bisidder i møder og børnesamtaler


Håndtering af sagen

Hvis vi sammen mener, at jeg kan hjælpe dig positivt i din sag, vil jeg starte med et indledende arbejde, hvor din sag gennemlæses. Det er en god idé, at du på forhånd beder den omhandlende myndighed om aktindsigt, så vi hurtigt kan komme igang. Særligt hvis sagen omhandler en klagesag, er det vigtigt at vi har dokumenterne i tide, da du i disse sager kun har 4 uger til at påklage afgørelse.


Jeg vil gennem hele forløbet være i løbende kontakt med dig, og den myndighed som sagen omhandler. Jeg vil sørge for, at der følges op i sagen og at de lovmæssige tidskrav overholdes.


Ingen sager er ens og derfor arbejder jeg ud fra et princip om, at du er med hele vejen. Vi planlægger forløbet sammen. og ud fra dine ønsker og behov.

Priser

Indledende telefonsamtale


Første samtale er gratis og jeg vil her give en vurdering af, hvorvidt vi kan være dig behjælpelig i din sag.


Vurderer vi sammen, at jeg kan hjælpe dig, tilbydes du i forbindelse med sagsopstart, en grundig sagsgennemgang og nærmere vurdering samt forslag til behandling af din sag.  

Opstart af sag 

Opstart

 

 • Oprettelse af sag 
 • Indhentelse af sagsakter og/ellerinformationer.
 • Administrativ sagsgennemgang.


Udarbejdelse

 • Afklarende møde
 • Skriftlig udarbejdelse
 •  Tilbagemelding og vejledning.


Fra Kr. 2.500,-


Pakkeforløb 2

Opstart


 • Oprettelse
 •  Indhentelse af sagsakter og/ellerinformationer
 • Administrativ sagsgennemgang


Udarbejdelse

 • 1 times afklarende møde
 • 2 timers vejledning og sparring.


Kr. 3.500,-

Bissider

Bissider ved møder fysisk eller online. 


kr. 799 per time 

Klage

Opstart


 • Oprettelse.
 • Indhentelse af sagsakter og/ellerinformationer.
 • Administrativ sagsgennemgang.


Udarbejdelse

 • Afklarende virtuelt møde.
 • Skriftlig udarbejdelse.
 • Tilbagemelding og vejledning.


Kr. 3.000,-

Pakkeforløb 3

5 timers klippekort


Timepris kr. 699,-


 • Råd og vejledning
 • bisidder
 • Sagsbehandling
 • Mødedeltagelse


kr 3.495,-Vejledning uden akter

Vejledning uden forudgående gennemgang af akter. 


kr. 799 per time  

Pakkeforløb 1

 Opstart

 • Oprettelse
 • Indhentelse af sagsakter og/ellerinformationer
 • Administrativ sagsgennemgang.


Konkret vejledning

 •  1 times afklarende møde.
 • 1 times vejledning og sparring.


Kr. 2.900,-

Pakkeforløb 4

10 timers klippekort


Timepris kr. 599,-


 • Råd og vejledning
 • bissider
 • Sagsbehandling
 • Mødedeltagelse


kr 5.990,-

Kontakt

 
 
 
 
 

Samarbejder

Kjærsgaaed advokater fører familieretlige sager, sager om tvangsfjernelse og tvangsadoption, straffesager og sager ved ungdomskriminalitetsnævnet.


Jeg samarbejder med Kjærsgaard advokater i komplicerede familie- og socialsager. Se mere her.

Majbritt Rex Olsen er privat Socialrådgiver, psykoterapeut og §54 forældrestøtte.


Majbritt har ekspertise indenfor Børne- og familieområdet, hvor hun arbejder med familierådgivning, skilmissesager og forældrestøtte. 


Majbritt er en tæt sparringspartner. Sammen er vi klogere og sikre høj faglig kvalitet se mere her.

Stage Advokatfirma fører sager, der udelukkende beskæftiger sig med straffesager og sager, som typisk udspringer heraf. Det gælder blandt andet sager om tvangsfjernelse af børn.

Jeg samarbejder med stage advokater i komplicerede social- og familiesager. Se mere her.